top of page

אימון ירי חופשי

אנחנו מעודדים את בעלי הרישונות לפנות זמן כל תקופה ולבצע אימון ירי חופשי עם מדריך ירי על מנת לשמור על כשירות ויכולת השימוש בנשק.

עכשיו ניתן לתאם את התור

  • במעמד החידוש ניתן להגיע עם התחמושת ה"ישנה" שמדריך יבדוק ויאשר את השימוש בה. יש אפשרות לרכוש תחמושת חדשה לאחר שיריתם את ה"ישנה".

1L2A2267.jpg
bottom of page