top of page

אימון רענון רשיון נשק

מה עליכם לעשות?

שנה לאחר הוצאת הרישיון לכלי ירייה פרטי תקבלו הודעה בדואר ובאמצעים אלקטרוניים (למי שאישר את קבלתם) מהמשרד לבטחון לאומי, כי עליכם לעבור הכשרת רענון תקופתית במטווח.

 

יש להדפיס את  האישור על ביצוע הכשרת ריענון  לצורך ביצוע ההכשרה.

  1.  יש להציג הצהרה עצמית בדבר מצב בריאותי. אם חל שינוי בפרטים שמסרתם בבקשה לקבלת רישיון או בבקשה לחידוש רישיון, עליכם לצרף הצהרת בריאות עדכנית.

עכשיו ניתן לתאם את התור

  • לאחר סיום ההכשרה, טופס האישור ייחתם במטווח וישלח ללשכת הרישוי.

** במעמד החידוש ניתן להגיע עם התחמושת ה"ישנה" שמדריך יבדוק ויאשר את השימוש בה. יש אפשרות לרכוש תחמושת חדשה לאחר שיריתם את ה"ישנה".

bottom of page