top of page

שירותים נוספים

ROMEO8H 1X38 MM 2.jpg

סדנא לתיקונים ושיפורים

1L2A2021.jpg

החלפת
נשק

1L2A2082.jpg

הפקדת
נשק

הפקדת נשק

הפקדת נשק

אנו מספקים שירות של הפקדת נשק למשמרת אצלנו בכספת.

בתנאי שהרשיון של בעל הנשק בתוקף!

הפקדה מתבצעת ע"י הגעה למטווח רק על ידי בעל האקדח.

עבור השירות של הפקדת הנשק ישנו תשלום חודשי.

במידה ובעל הרישיון נדרש ע"י משטרת ישראל להפקיד את הנשק אין להפקידו אצלנו במטווח אלה אך ורק במשטרת ישראל!

החלפת נשק

החלפת נשק

החלפת נשק יכולה להתבצע בתנאי שהרשיון בתוקף.

במידה ותירצה לרכוש אצלנו אקדח חדש ניתן לבצע את ההחלפה אצלנו במטווח.

במידה ולא ההחלפה יכולה להתבצע אך ורק דרך המשרד לבטחון לאומי.

תהליך:

  1. הגעה למטווח רכישת אקדח חדש ואחסון הנשק הקודם (יש לקחת בחשבון שהתהליך יכול להימשך עד שבועיים) במשך תקופה זו תישאר ללא אקדח.

  2. בסיום התהליך אנחנו נגיש עבורך את כל הטפסים אל מול המשרד לביטחון לאומי לקבלת הרישיון הזמני כולל תשלומי האגרה הנלווים לתהליך.

  3. קבלת רישיון זמני+ רישיון מכירה ישלח אליך למייל על מנת להוציא את הנשק עליך להגיע עם הטפסים למטווח.

  4. קבלת רישיון מגנטי ישלח לכתובת הדואר המעודכנת באגף לרישוי כלי ירייה.

סדנא לתיקונים ושפצורים

סדנא לתיקונים ושיפורים

אנחנו נותנים שירות של תיקונים וטיפולים שוטפים לתחזוקת הנשק המבוצעים ע"י נשק מוסמך. בנוסף, אנחנו מבצעים שדרוגים לנשק ע"י אביזרי נשק שנרכשו אצלנו.

**חברת רתע נותנת שירות ואחריות מלאה לנשקים ואביזרים שיבואו על ידה, גם אם נקנו בחנויות ברחבי הארץ.

bottom of page